Neurowetenschap

 

Elk menselijk lichaam is uniek. De ideale behandeling is daarom een individuele behandeling op maat, gebaseerd op een patiënt-specifieke diagnose. Tot het eind van de 20ste eeuw was de medicinale aanpak eerder symptoom bestrijdend dan ziektewijzigend. Deze behandelingen gingen ook gepaard met ongewenste bijwerkingen.

Technologische evoluties en nieuwe inzichten maken het sinds het begin van de 21ste eeuw voor wetenschappers mogelijk om steeds meer op zoek te gaan naar de oorzaken achter de klachten. Specialisten stellen hierbij vast dat er vele, uiteenlopende factoren zijn die elk op hun eigen manier een invloed hebben op neurologische en psychiatrische aandoeningen. Deze factoren zijn voor elke patiënt anders (bv. DNA, impact van omgeving, cognitieve vaardigheden, etc.).

Door al deze patiënt-specifieke parameters in kaart te brengen, kunnen wetenschappers gepersonaliseerde diagnoses beginnen stellen. Dit geeft hen de mogelijkheid een gepersonaliseerde behandeling uit te werken, waardoor ze de oorzaak van de aandoening kunnen wijzigen of de ontwikkeling ervan kunnen indijken.  

Door de complexiteit van neurologische en psychiatrische aandoeningen zal deze diagnostische aanpak, en de hieraan gekoppelde gepersonaliseerde behandeling, een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van een breder palet aan behandelingsvormen. Interdisciplinaire samenwerking is dan ook noodzakelijk in de stapsgewijze evolutie richting een gepersonaliseerde behandeling op maat van elke patiënt.

Het laatste stuk van de permanente collectie van Museum Dr. Guislain presenteert een indicatief voorbeeld van een diagnostische cabine, zoals die er in de nabije toekomst wel eens zou kunnen uitzien. Bezoekers kunnen in deze diagnose cabine zelf het proces ervaren van het verzamelen van zulke multidisciplinaire datasets. Ze doorlopen 4 simulatietesten en krijgen zo een (virtueel) beeld van de verschillende stappen in een proces van gepersonaliseerde diagnostiek.